Bezpečnosť

Rovnako ako všetky naše vozidlá je aj nové Mitsubishi ASX vybavené najnovšími inteligentnými systémami, ktoré podporujú bezpečnejšiu jazdu a chránia vás aj vašich spolucestujúcich na vašich cestách.

safety-1.webp

MI-PILOT

Pokročilý asistenčný systém vodiča Mitsubishi

Tento poloautonómny systém kombinuje adaptívny tempomat [ACC] s aktívnym asistentom na udržanie uprostred jazdného pruhu [LCA] pre väčšie pohodlie a bezpečie na dlhých cestách.

SYSTÉM PREDCHÁDZANIA A ZMIERŇOVANIA NÁSLEDKOV ČELNÉHO NÁRAZU [FCM]

Aktívne brzdenie pre predchádzanie nebezpečenstvu zrážky

Pomocou palubného radaru a prednej kamery systém posudzuje vzdialenosť od vozidla, chodcov alebo cyklistov vpredu (stojaceho alebo pohybujúceho sa). Ak existuje riziko kolízie a vodič brzdí, ale riziko pretrváva, systém vydá varovanie a vyvinie dodatočnú brzdnú silu. Pokiaľ vodič brzdí nedostatočne alebo nebrzdí vôbec, systém automaticky spomalí alebo vaše ASX úplne zastaví.

UPOZORNENIE NA BEZPEČNÚ VZDIALENOSŤ

Informácie o vzdialenosti od vozidla idúceho vpredu

Pomocou informácií z palubného radaru táto funkcia vodiča informuje, aký je časový interval medzi jeho vozidlom a vozidlom vpredu, aby bola zachovaná bezpečná brzdná dráha medzi oboma vozidlami.

SYSTÉM SLEDOVANIA MRTVÉHO UHLU [BSW]

Upozornenie na prítomnosť vozidla nachádzajúceho sa v slepom uhle vodiča

Systém sledovania mŕtveho uhla funguje tak, že detekuje prítomnosť pohybujúceho sa predmetu (autá, motocykla atď.) v mŕtvom uhle vodiča (až 5 m od zadnej časti a bokov vozidla). Ak systém identifikuje predmet, na vonkajšom spätnom zrkadle na príslušnej strane vozidla zabliká kontrolka LED.

SYSTÉM MONITOROVANIA A PODPORY UDRŽIAVANIA JAZDNÉHO PRUHU [LDW] A AKTÍVNY SYSTÉM UDRŽANIA JAZDNÉHO PRUHU [LKA]

Aktívne vám pomáha udržať sa v jazdnom pruhu

Tento systém rozpoznáva čiary na vozovke. Ak je aktivovaná iba funkcia LDW, akonáhle vodič prejde čiaru bez toho, aby aktivoval smerové svetlá, systém ho varuje prostredníctvom vibrácií volantu. Ak je aktivovaná funkcia LKA, systém namiesto obyčajného varovania vodiča bude aktívne ovládať riadenie, aby pomohol vodičovi zostať v jazdnom pruhu.

Objavte ďalšie bezpečnostné funkcie

Uľahčuje udržanie uprostred jazdného pruhu

LCA sleduje čiary na vozovke a nepretržite ovláda volant, aby pomohol vozidlu udržať sa uprostred jazdného pruhu. Vodič však musí držať ruky na volante a venovať sa riadeniu. Ak systém nedetekuje prítomnosť rúk na volante, vydá varovanie.


Nové Mitsubishi ASX

Čím chcete teraz pokračovať?

Cookies